Котизација

ИСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ КОТИЗАЦИЈЕ

ПРЕДРАЧУН Бр: 000000000

 

Ред. бр.

Н  А  З  И  В

Кол.

Цена

Укупно

1

Котизација за научни скуп са излагањем рада у дане скупа у Црној Бари  – рад објављен у Зборнику радова, са излагањем рада.

+ туристички обилазак Црне Баре након скупа, обезбеђен ручак и слано послужење са кафом у току паузе на скупу, 1. примерак Зборника сажетака и 1 примерак Зборника радова;

3.000,00

2

Котизација за научни скуп – рад објављен у Зборнику радова.

1. примерака Зборника сажетака и 1 примерака Зборника радова;

1.500,00

3. Посматрач (статус – ВИП)

Праћење скупа

+ туристички обилазак Црне Баре након скупа, обезбеђен ручак и слано послужење са кафом у току паузе на скупу, 1. примерак Зборника сажетака;

2.000,00
* уплатом котизације, учесници научног скупа добијају пре почетка скупа одшампан Зборник сажетака, а након штампе по 1. (један) одштампан Зборник радова

УКУПНО ЗА УПЛАТУ:


  • Прималац: 
    Удружење „Милош Милојевић“ Црна Бара

  • Сврха уплате: Котизација за научни скуп

  • Жиро рачун: 200-2885130101013-82

  • ПИБ: 110071060

  • Матични број: 28231504

 

* НАПОМЕНА: НАКОН УПЛАТЕ ДОСТАВЉАМО ВАМ РАЧУН НА ЕЛЕКТРОНСКУ ПОШТУ НАВЕДЕНУ У ОБРАСЦУ ПРИЈАВЕ!

 

 ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА СКУПУ                         ПРИЈАВА ЗА ПОСМАТРАЧА (ВИП)